Diller

Üst Menu

User menu

Ders Listesi

Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

Secondary Science and Mathematics Education Department

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

T P K

AKTS Kredisi

Code of Courses

Name of Courses

T P K

ECTS Credit

EĞT-549

Eğitim Bilimine Giriş

2 0 2

4

EDU-549

Entrance  to Educational Science

2 0 2

4

EĞT-551

Gelişim Psikolojisi

2 0 2

4

EDU-551

Psychology of Development

2 0 2

4

EĞT-553

Program Geliştirme ve Öğretim

2 0 2

4

EDU -553

Program Development and Teaching

2 0 2

4

EĞT-555

Özel Öğretim Yöntemleri

3 2 4

6

EDU -555

Methodology

3 2 4

6

EĞT-557

Okul Deneyimi

1 4 3

4

EDU -557

School Experience

1 4 3

4

EĞT-559

Ölçme ve Değerlendirme

2 0 2

4

EDU -559

Measuring and Assessment

2 0 2

4

EĞT-561

Sınıf Yönetimi

2 0 2

4

EDU -561

Classroom Management

2 0 2

4

EĞT-550

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2 2 3

4

EDU -550

Educational Technologies And Material Design

2 2 3

4

EĞT-552

Öğretmenlik Uygulaması

2 6 5

10

EDU -552

Teaching Practice

2 6 5

10

EĞT-554

Rehberlik

2 0 2

4

EDU -554

Guidance

2 0 2

4

EĞT-556

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımları

2 0 2

4

EDU -556

Learning-Teaching Theories and Approaches

2 0 2

4

OAÖ-580

Alan Eğitiminde Araştırma Projesi

2 2 3

4

SFI-580

Research Project  in Science

2 2 3

4

OAÖ-592

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

2 0 2

4

SFI-592

Scientific Research Methods

2 0 2

4

 

Türkçe